Om nyhetsbyrån…

Nyheter i Norr AB är en nyhetsbyrå med redaktioner i Arjeplog och i Arvidsjaur.

Nyhetsbyrån startades i januari 2005 och tog över som nyhetsbevakare i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner när dagstidningarna Piteå-Tidningen och Norran lade ned sina respektive lokalredaktioner i de två kommunerna.

Det är Piteå-Tidningen och Norran som gemensamt äger nyhetsbyrån.

Nyhetsbyråns primära uppdrag är att förse Norran och Piteå-Tidningen med redaktionellt material – nyhetsartiklar, sportreferat, reportage, bilder – från Arjeplog och Arvidsjaur.

Nyheter i Norr utför uppdrag även för andra kunder. Våra redaktioner ligger centralt i norra Norrlands inland. Kontakta oss gärna, så får vi prata om vad Nyheter i Norr kan göra för Er.

 

Om annonser och abonnemang…

Annonser till Piteå-Tidningen och/eller Norran kan inte lämnas till Nyheter i Norr. Annonsörer hänvisas därför direkt till respektive tidnings annonsavdelning.

För abonnemangsärenden hänvisas till respektive tidning och dess abonnemangsavdelning.

Om insändare…

Norran och Piteå-Tidningen rekommenderar att insändare skickas direkt till respektive tidnings insändarredaktion och inte till Nyheter i Norr.